• 1.jpg

Concurs repetat privind asigurarea CASCO

    Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ,, Mecagro" anunţă concurs repetat privind asigurarea CASCO (dauna plus furt) a tehnicii si utilajului agricol, procurata din contul mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr 355 din 31.05.2012.

 Se vor examina totate propunerile Companiilor de asigurări ce vor inainta ofertele cele mai favorabile.

  Activitatea Companiilor de asigurări trebue sa fie minimul trei ani.
Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri (sigilate) pe adresa mun.Chisinau str.Miron Costin 7, etajul 3 (anticamera) pînă la 15.06.2017.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: (022) 49-21-31

Notă informativă

TEHNICĂ AUTOHTONA ȘI DE IMPORT ÎN CREDIT

 

Transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009

 

Catalogul

Catalog RO

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară