• 1.jpg

Plan de achizitii pentru anul 2020

Planul de achiziții îl puteți vizualiza accesînd adresa PDF

Pentru detalii adresați vă la nr de tel 022 49-21-31 sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

IS ITA Mecagro ofera spatii in chirie

IS ITA Mecagro oferă spații în chirie pe adresa Miron Costin 7 și Meșterul Manole 4.

Citește mai departe...

Сoncurs pentru suplinirea funcţiilor de conducere (ştiinţifice) vacante

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii de conducere vacante:

-      Şef  laborator Mijloace tehnice – 1 unitate

-      Şef  laborator Maşini pentru protecţia plantelor – 1 unitate

         Cerinţe faţă de candidat:  studii superioare, aptitudini de cercetare şi conducere, grad de magistru sau rezidenţiat, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani, publicaţii.

         Acte necesare: copia buletinului de identitate; copia carnetului de muncă; copia diplomei de licenţă; copia diplomei de doctor habilitat sau doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice; copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor); lista lucrărilor ştiinţifice publicate.

Candidaţii care activează la Institut şi participă la concurs  depun cererea de participare şi înregistrează la serviciul personal numai copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal.

Actele pentru participarea la concurs se prezintă în termen de o lună de la publicarea avizului la adresa: Republica Moldova, MD-2068, Chişinău, str.  Miron Costin,7, bir. 308, tel. 022 49-21-31.

Concurs repetat privind asigurarea CASCO

    Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ,, Mecagro" anunţă concurs repetat privind asigurarea CASCO (dauna plus furt) a tehnicii si utilajului agricol, procurata din contul mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr 355 din 31.05.2012.

Se vor examina totate propunerile Companiilor de asigurări ce vor inainta ofertele cele mai favorabile.

  Activitatea Companiilor de asigurări trebue sa fie minimul trei ani.
Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri (sigilate) pe adresa mun.Chisinau str.Miron Costin 7, etajul 3 (anticamera) pînă la 15.06.2017.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: (022) 49-21-31

Expoziţia Internaţională Specializată „Moldagroteh-2017” ediția de primăvară

     În perioada de 15-18 martie 2017 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh-2017”. Ediţia de primăvară.

            La standul Institutului veți putea face cunoștință cu cele mai noi și performante elaborări ale IS ITA ”Mecagro” cum ar fi:

  • Mașini pentru protecția culturilor de cîmp - STR-21-2000P, STR-21-2000;
  • Dispozitiv cu rampă hidroficată DR-12H;
  • Mașini pentru protecția plantațiilor moltianuale - SNU-2000, SLV-2000FV, SLV-2000CR;
  • Dispozitive pentru administrarea erbicidelor - DEV-2, DEU 2,5-4,0 , DEU 4,0-6,0;
  • Agregat pentru transportarea aper ATA-4000P;
  • Mijloace tehnice pentru fitotehnie - agregat de tocare și mulcire a masei vegetale ATM, mașina de curățat fîșiile din rîndurile de plante MC2;
  • Răcitor-transportor-cernător pentru liniile de fabricare a peletelor.                

Vizitați standul IS ITA Mecagro pentru a primi informații despre producția tehnico-științifică a Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro, ofertele de vânzare și modalitățile de procurare în credit.

Vă așteptăm !

ISIF 2017 Medalia de Aur

    La expoziţia Internaţională ISIF 17 ediţia a II (2-4 martie 2017), Istambul, Turcia ITA „Mecagro" a obţinut Medalia de Aur pentru ciclul de invenţii "Echipament pentru condiţionarea biomasei "

dip aur small

medalie aur turcia2 medalie aur turcia

Moldagroteh 2016

    În perioada 18-22 octombrie 2016 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro" a participat la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh -2016", ediţia de toamnă.

moldagroteh 31 2016 1

Citește mai departe...

Expoziţia Internaţională Specializată „Moldagroteh-2016”

        În perioada de 19-22 octombrie 2016 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh-2016”. Ediţia de toamnă.

        Institutul va participa la această prestigioasă expoziţie cu noi elaborări de maşini pentru protecţia plantelor (stropitori, dispozitive pentru administrarea erbicidelor în vii şi livezi, la culturile de cîmp şi leguminoase), utilaje pentru producerea biocombustibililor solizi (peletelor, brichetelor) şi alte mijloace tehnice necesare producătorilor agricoli pentru mecanizarea proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar.

Vizitați standul IS ITA Mecagro pentru a primi informații despre producția tehnico-științifică a Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro, ofertele de vânzare și modalitățile de procurare în credit.

Vă așteptăm !

Catalogul

Catalog RO

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară