• 1.jpg

Выбор способа виброизоляции рыхлителя с вибрационной активацией рабочих органов

Снижение тягового сопротивления почвообрабатывающих машин является актуальной задачей современного сельскохозяйственного машиностроения в связи с большим объёмом работ данного типа и ростом цен на горюче-смазочные материалы. Один из современных способов повышения экономичности работы плугов и рыхлителей – вибрационное побуждение рабочих органов, сопровождающее процесс пахоты. В институте «MECAGRO» разработан и изготовлен экспериментальный образец виноградникового рыхлителя с использованием энергии круговых колебаний для разуплотнения почвы в рабочем процессе.

Citește mai departe...

Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea nutrețului combinat

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care are drept scop creşterea, reproducerea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole. Creşterea şi ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populaţiei cu produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrăşăminte organice şi cu forţă de tracţiune. Situaţia creşterii animalelor constituie, pe plan mondial, obiectul unor ample preocupări ştiinţifice şi tehnice - activităţi permanent actuale şi importante pentru sectorul agroalimentar. Spre deosebire de situaţia din Republica Moldova creşterea şi exploatarea animalelor în ţările economic dezvoltate capătă tot mai mult un caracter industrial, se implementează mijloace de muncă mecanizate şi chiar automatizate, tehnologii performante de reproducţie, hrănire şi întreţinere, folosind în acelaşi timp un material biologic din ce în ce mai valoros.

La ÎS ITA «MecAgro» este elaborat utilajul pentru producerea nutrețului combinat cu productivitatea de peste 2000 kg/h.

Citește mai departe...

Testarea agregatului pentru administrarea îngrășămintelor granulate în plantațiile multianuale

În prezent sânt produse o gamă variată de utilaje pentru administrarea îngrășămintelor granulate în vii și livezi. Majoritatea modelelor produse de firmele străine folosesc în construcțiile utilajelor pentru administrarea îngrășămintelor dispozitive hidraulice, pneumatice pentru reglarea lățimii de lucru, adâncimii ceea ce fac construcțiile mai complicate, masive, grele și costisitoare. La ÎS ITA «MECAGRO» este elaborat agregatul pentru administrarea adâncă a îngrășămintelor granulate în plantații multianuale.

Citește mai departe...

Utilaj pentru dozarea microaditivilor la producerea nutrețului combinat

Nutrețul combinat este o hrană de bază la creșterea animalelor din sectorul zootehnic. La etapa actuală pentru hrana animalelor se prepară nutreț combinat din cereale, ceea ce e lipsit de o gamă variată de vitamine suplimentare necesare pentru buna dezvoltare a animalelor. Adăugarea aditivilor furajeri în nutrețurile combinate este o sarcină importantă pentru a cărei rezolvare se încearcă diferite modalități.

La ÎS ITA «MecAgro» este elaborat un utilaj pentru dozarea automatizată a microaditivilor în timpul procesului de preparare a nutrețului combinat.

Scopul încercărilor – determinarea caracteristicilor tehnice ale ansamblurilor de dozare automată ai aditivilor furajeri, productivitatea, timpul de încărcare a unui component, limita inferioară de dozare, limita superioară de dozare, evaluarea fiabilității și eficacitatea lucrului ansamblurilor de dozare.

Citește mai departe...

Biomass quality of some Asteraceae species for solid biofuel purposes in Moldova

In the latest years, the rapid changes in global climate, such as the depletion of fossil fuel resources, have motivated an increasing interest in renewable energy production, and phytomass represents a good opportunity. The purpose of this research was to evaluate some biological features, physical and mechanical characteristics of the dry biomass of the Asteraceae species: Artemisia annua, Artemisia absinthium, Helianthus annuus and Helianthus tuberosus from the experimental land of the Botanical Garden (Institute), control variants – wheat straw, Triticum aestivum. The physical and mechanical characteristics of dry biomass were determined according to the European Standards at the State Agrarian University of Moldova, the production of solid fuels – by the equipment developed at the Institute of Agricultural Technique "Mecagro", Chişinău. It was determined that the biomass productivity reached 0.72 - 0.93 kg/m2 of Artemisia annua, 0.90-1.31 kg/m2 of Artemisia absinthium and 2.53-2.80 kg/m2 ofHelianthus tuberosus.It was established that the stems of Helianthus tuberosusdefoliated faster than Artemisia annua and Artemisia absinthium. The bulk density of the milled chaffs varied from 118 kg/m3 to 188 kg/ m3. The biomass of Asteraceae species was distinguished by high gross calorific value (18.9-19.7 MJ/kg) and moderate ash content (2.1-3.5%). The specific density of briquettes made of biomass of Asteraceae species reached values of 800-911 kg/m3, but the bulk density of briquettes – 423-472 kg/m3. The cultivation and the harvest of these species do not require special farm machinery

Citește mai departe...

BIOMASS QUALITY OF SOME POACEAE SPECIES AND POSSIBLE USE FOR RENEWABLE ENERGY PRODUCTION IN MOLDOVA

Biomass makes a major contribution to the world and nation’s renewable energy portfolio. Plant biomass represents stored energy that may be drawn upon on demand, can be converted into energy by combustion, producing cellulosic ethanol and biogas. Domestication of new species as dedicated energy crops may be necessary. Currently Poaceae species are the most commonly utilized herbaceous plants as raw material for the production heat energy by direct combustion process in Moldova. The objective of this research was to evaluate some physical and mechanical properties of dry biomass of the new Poaceae species: Miscanthus giganteus and Sorghum almum collected from the experimental land of the Botanical Garden (Institute), control variants – wheat straw, Triticum aestivum and corn stalks, Zea mays. The physical and mechanical properties of dry biomass were determined according to European Standards in the State Agrarian University of Moldova, the production of solid fuels – by the equipment developed in the Institute of Agricultural Technique "Mecagro" Chişinău. In the field it has been established that Miscanthus giganteus stems defoliated faster than Zea mays, the stems of Sorghum almum dehydrated rapidly. The bulk density of the milled chaffs by sieve 10 mm and 6 mm of the tested energy crops was 90-167 kg/m3 and 163-198 kg/m3, respectively. The specific density of briquettes reached 740-923 kg/m3, but the specific density of pellets – 1007-1262 kg/m3. The Miscanthus giganteus was distinguished by high density, gross calorific value (19.3 MJ/kg) and low ash content (2.23 %); Sorghum almum biomass moderately gross calorific value (18.6 MJ/kg) and ash content (3.71 %); Zea mays high specific density of solid fuel (923 and1124 kg/m3); wheat straw lowest bulk density and calorific value, and high ash content (4.93 %).

Miscanthus giganteus and Sorghum almum are promising energy crops for the production solid biofuel in Moldova.

Citește mai departe...

Влияние коэффициента полнодревесности сырья на производительность рубильной машины барабанного типа

В статье отражён опыт испытания машины для переработки отходов лесозаготовок и других древесных материалов на технологическую щепу. Определена степень влияния на производительность машины коэффициента полнодревесности сырья и эффекта торможения сырья ножами измельчающего барабана. По результатам анализа даны рекомендации по использованию рубильных машин барабанного типа для древесных материалов различных размеров.

 

Citește mai departe...

TESTAREA MAȘINII DE STROPIT CU RECUPERAREA SOLUȚIEI DE LUCRU

In articol sunt prezentate descrierea construcției, metodele de cercetare și rezultatele testărilor mașinii de stropit vița-de-vie cu recuperarea soluției de protecție. Economia soluției de lucru constituie 38%

Citește mai departe...

Catalogul

Catalog RO

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară